Ilość dodanej wody w produkcje

Producenci często dodają wodę do surowca, dzięki temu zwiększa się masa gotowego produktu i co za tym idzie, zmniejsza się cena wyrobu.
Dzięki takim zabiegom można zwiększyć wydajność produktów nawet o kilkaset procent.
Należy umieszczać informację na etykiecie o dodanej wodzie (jeżeli przekracza 5%), niestety nie ma wymogu, aby podawać ile procdent jest jej dokładnie.
Jeżeli jesteście zainteresowani jak wygląda produkcja takich nastrzykiwanych wędlin to odsyłam do filmu.

 

facebook