Często popełniamy błąd jakim jest rozmrażanie i ponowne zamrażanie produktów.

Pod żadnym pozorem nie należy tego robić, ponieważ ponowne wkładanie do zamrażarki rozmrożonych produktów prowadzi do rozwoju w żywności drobnoustrojów.

Spożycie takiego produktu po ponownym rozmrożeniu może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Ponowne mrożenie możliwe jest jedynie po uprzedniej obróbce termicznej, która zabija większość drobnoustrojów.

[fb_button]