Czy środek Roundup (glifosat) jest niebezpieczny?

CZAS CZYTANIA: 4 minuty

Roundup to jeden z najpopularniejszych środków chwastobójczych na świecie (jego główny składnik to glifosat). Jest używany zarówno przez rolników, jak i ogrodników.

Badań nad nim są sprzeczne, jedne stwierdzają, że Roundup jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska, inne powiązały go z poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak nowotwory.

W tym artykule szczegółowo omówiono środek Roundup i jego wpływ na zdrowie.

Czym jest Roundup (glifosat)?

Roundup to bardzo popularny środek chwastobójczy. Jest produkowany przez giganta biotechnologicznego Monsanto i po raz pierwszy został wprowadzony na rynek w 1974 roku. Ten środek jest najczęściej stosowany w rolnictwie. Jak również w przemyśle leśny i w prywatnych domach.

Kluczowym składnikiem Roundup jest glifosat, związek o budowie molekularnej podobnej do aminokwasu glicyny. Jest on również stosowany w wielu innych herbicydach.

Roundup jest nieselektywnym herbicydem, co oznacza, że ​​zabija większość roślin, z którymi ma kontakt.

Jego użycie wzrosło znacznie po wprowadzeniu upraw modyfikowanych genetycznie, odpornych na glifosat, takich jak soja, kukurydza i rzepak.

Glifosat zabija rośliny poprzez hamowanie szlaku metabolicznego zwanego szlakiem szikimowym. Ta ścieżka ma kluczowe znaczenie dla roślin i niektórych mikroorganizmów, ale nie występuje u ludzi.

Jednak ludzki układ pokarmowy zawiera mikroorganizmy, które wykorzystują ten szlak.

Roundup a glifosat co jest bardziej niebezpieczne?warzywa

Roundup to obecnie bardzo dyskusyjny temat. Niektóre badania twierdzą, że jego aktywny składnik, glifosat, może zwiększać ryzyko wielu chorób.

Roundup zawiera nie tylko glifosat. Ale również wiele innych składników, dzięki którym jest silnym zabójcą chwastów. Niektóre z tych składników mogą być nawet utrzymane w tajemnicy przez producenta i nazywane obojętnymi.

Kilka badań wykazało, że Roundup jest znacznie bardziej toksyczny dla ludzkich komórek niż tylko glifosat.

Dlatego badania wykazujące bezpieczeństwo samego glifosatu mogą nie dotyczyć całej mieszaniny Roundup, która zawiera wiele substancji chemicznych.

Roundup i glifosat a ryzyko nowotworów

W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała glifosat za „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”.

Mówiąc prościej, może powodować raka. Organizacja oparła swoje wnioski na badaniach na zwierzętach i laboratoryjnych. Chociaż badania na myszach i szczurach łączą glifosat z guzami, dostępne są ograniczone dowody na działania na ludziach. Dostępne badania obejmują głównie rolników i osoby pracujące z herbicydem.

Kilka z nich łączy glifosat z chłoniakiem nieziarniczym, rakiem wywodzącym się z białych krwinek zwanych limfocytami, które są częścią układu odpornościowego organizmu.

Jednak inne badania nie wykazały związku. Jedno ogromne przeprowadzone na ponad 57 000 rolników nie wykazało związku między stosowaniem glifosatu a chłoniakiem. W dwóch recenzjach również nie znaleziono związku między glifosatem a rakiem, chociaż należy wspomnieć, że niektórzy autorzy mają powiązania finansowe z Monsanto.

Najnowsza aktualizacja w tej sprawie pochodzi od Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Unii Europejskiej (EFSA), który stwierdził, że glifosat prawdopodobnie nie spowoduje uszkodzenia DNA ani raka. Jednak EFSA przyjrzał się badaniom dotyczącym tylko glifosatu, podczas gdy WHO przyjrzała się badaniom dotyczącym zarówno glifosatu, jak i produktów zawierających glifosat, jak Roundup.

Czy Roundup może wpływać na bakterie jelitowe?

W jelitach są setki różnych rodzajów mikroorganizmów, z których większość to bakterie. Niektóre z nich to przyjazne bakterie i są niezwykle ważne dla zdrowia. Roundup może negatywnie wpływać na nie. Blokuje szlak szikimowy, który jest ważny zarówno dla roślin, jak i mikroorganizmów.

W badaniach na zwierzętach stwierdzono również, że glifosat niszczy korzystne bakterie jelitowe. Co więcej, szkodliwe bakterie okazały się być wysoce odporne na glifosat.

W jednym artykule, który wzbudził duże zainteresowanie w Internecie, postawiono nawet hipotezę, że glifosat zawarty w Roundup jest odpowiedzialny za wzrost wrażliwości na gluten i celiakię. Jednak zanim wyciągniemy jakiekolwiek wnioski, należy to dokładnie zbadać.

Inne negatywne skutki zdrowotne Roundupu i glifosatu

Istnieje wiele opinii na temat skutków zdrowotnych Roundupu i innych produktów zawierających glifosat. Jednak zgłaszane są sprzeczne informacje. Niektórzy twierdzą, że glifosat może mieć negatywny wpływ na zdrowie i odgrywać rolę w wielu chorobach. Inni podają, że nie jest powiązany z żadnymi poważnymi schorzeniami.

Może się to różnić w zależności od grupy ludzi. Na przykład rolnicy i ludzie, którzy pracują z tymi produktami, mogą być najbardziej narażeni na negatywne skutki.

Pozostałości glifosatu wykryto we krwi i moczu robotników rolnych, zwłaszcza tych, którzy nie używają rękawiczek.

W jednym badaniu wśród pracownic rolniczych stosujących produkty glifosatowe zgłoszono nawet problemy z ciążą.

W innym badaniu postawiono hipotezę, że glifosat może przynajmniej częściowo odpowiadać za przewlekłą chorobę nerek u pracowników farm na Sri Lance.

Skutki te wymagają dalszych badań. Należy również pamiętać, że badania rolników, którzy ściśle współpracują z herbicydem, mogą nie dotyczyć osób, które otrzymują go w śladowych ilościach z pożywienia.

Które produkty spożywcze zawierają glifosat?glifosat

Głównymi produktami spożywczymi zawierającymi glifosat są genetycznie zmodyfikowane (GMO) uprawy odporne na na ten związek, takie jak kukurydza, soja, rzepak, lucerna i buraki cukrowe.

Jedno z badań wykazało, że wszystkie 10 zbadanych próbek genetycznie zmodyfikowanej soi zawierało wysoki poziom pozostałości glifosatu. Z drugiej strony próbki soi konwencjonalnej i ekologicznej nie zawierały żadnych pozostałości.

Co więcej, wiele gatunków chwastów jest teraz odpornych na glifosat, co powoduje opryskiwanie upraw coraz większą ilością Roundupu.

Podsumowanie

Najprawdopodobniej zetkniesz się z Roundupem, jeśli mieszkasz lub pracujesz w pobliżu gospodarstw rolnych.

Badania pokazują, że bezpośredni kontakt z Roundupem może powodować problemy zdrowotne, w tym większe ryzyko zachorowania na raka zwanego chłoniakiem nieziarniczym.

Jeśli pracujesz z Roundupem lub podobnymi produktami, załóż rękawiczki i podejmij kroki, aby zminimalizować narażenie.

Jednak glifosat w żywności to inna sprawa. Skutki zdrowotne tych śladowych ilości są nadal przedmiotem dyskusji.

Możliwe, że mogą wyrządzić krzywdę, ale nie zostało to jednoznacznie wykazane w badaniach.