Weryfikacja etykiet produktów spożywczych

Weryfikacja etykiet produktów spożywczych jest bardzo istotną kwestią. Producenci i importerzy żywności muszą zagwarantować, aby oznakowanie ich produktów było poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami, jak Rozporządzenie (WE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie informowania konsumentów o żywności, które określa wymogi dotyczące m.in. zawartości składników, wartości odżywczych, oznakowanie alergenów oraz oznakowanie na tablicy informacyjnej. Aby spełnić te wymagania, proponujemy usługę tworzenia i sprawdzania etykiet produktów spożywczych w atrakcyjnych cenach.

Oferujemy:

 • Weryfikacja gotowych etykiet zgodnie z aktualnymi wymogami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
 • Tworzenie etykiet na podstawie receptur produktów.
 • Weryfikację zgodności oznakowania z prawem żywnościowym.
 • Weryfikację oznakowania alergenów, kolejności składników, wartości odżywczych.
 • Sprawdzenie poprawności sformułowań.
 • Doradztwo i szkolenia z zakresu oznakowania żywności.
 • Tłumaczenie etykiet produktów importowanych na język polski.

Jak wygląda współpraca z technologzywnosciradzi.pl?

 • Po pierwszym kontakcie, który może odbyć się telefonicznie pod numerem (+48) 791-91-90-15 lub drogą mailową na adres janek@technologzywnosciradzi.pl, omawiamy indywidualnie Państwa potrzeby i oczekiwania.
 • Następnie przedstawiamy wycenę i harmonogram realizacji zlecenia.
 • Po wykonaniu projektu przesyłamy go do Państwa w celu weryfikacji.
 • W przypadku ewentualnych uwag, wprowadzamy je bezpłatnie.
 • Końcowym etapem jest rozliczenie projektu.

Co grozi producentom za błędy na etykietach produktów spożywczych?

Producentom za błędy na etykietach produktów spożywczych grozi kilka różnych sankcji. Są one uzależnione od stopnia i rodzaju nieprawidłowości oraz od tego, czy błąd jest celowy czy przypadkowy.

 • Kara finansowa – producent może zostać ukarany grzywną, która może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.
 • Zabezpieczenie towaru – w przypadku wykrycia błędu na etykiecie, towar może zostać zabezpieczony przez sanepid lub inne odpowiednie służby, co skutkuje utratą zysku z jego sprzedaży.
 • Zaniechanie działalności – producent może zostać zobowiązany do zaniechania działalności, jeśli błąd jest celowy lub jeśli jego działalność stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.
 • Odpowiedzialność karna – producent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeśli błąd jest celowy lub jeśli jego działalność stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.
 • Odpowiedzialność cywilna – producent może zostać pozwany przez konsumenta, jeśli błąd na etykiecie spowodował jakiekolwiek szkody.

Warto pamiętać, że w Polsce wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych z błędami na etykietach jest surowo karane, dlatego producenci powinni być bardzo ostrożni i dokładnie sprawdzać etykiety swoich produktów.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia warunków współpracy: