•  32 MILIONY TON– Import soi i dań z soi w 2013 roku w UE (96% zapotrzebowania UE)
  •  Z TEGO 90% – ilość soi modyfikowanej genetycznie,
  •  UKRAINA I INDIE– z tych krajów importowana soja nie była modyfikowana genetycznie,
  •  WŁOCHY, RUMUNIA, FRANCJA– główni producenci soi w UE,
  •  WSZYSTKIE KRAJE UE– importują lub wykorzystują posiłki z soi,
  •  AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA– najwięksi producenci soi GMO,
  •  0,9% SUROWCA– minimalna ilość, która wymaga podania na etykiecie produktu informacji, że jest to produkt   GMO,
  •  12 ODMIAN– ilość modyfikowanej soi dopuszczonych do obrotu w UE w 2016,
  •  OD 2021 ROKU– data, od kiedy ma obowiązywać zakaz importowania soi GMO.

[fb_button]