Czy słodycze wpływają na nadpobudliwość dzieci?

CZAS CZYTANIA: 2 minuty

Wielu z nas obserwowało, jak dzieci przybywające na imprezie i będące na początku spokojnymi, grzecznymi istotami, spożywając słodycze, przekształcają się w rozszalałe, nadpobudliwe małe „potwory”- jak to wyjaśnimy?

Prawdopodobnie usłyszałeś wtedy uwagę osoby dorosłej, że coraz bardziej awanturnicze zachowanie dzieci wynika z ilości cukru, którą spożyły.

Słodycze a nadpobudliwość, co mówią badania?cukier ma datę termin przydatności

Teza, że cukier wpływa na zachowanie, jest bardzo rozpowszechniona i istnieją różne hipotezy, które próbują wyjaśnić, to zjawisko.

Jednak dowody na związek między spożyciem cukru a nadpobudliwością są zaskakująco niewielkie. Najbardziej wszechstronnym badaniem jest meta-analiza przeprowadzona w 1995 r. Gdzie autorzy poszukiwali najlepiej przeprowadzonych badań na ten temat, połączyli dane i ponownie przeanalizowali je.

Istnieją dwa główne typy badań: w pierwszym typie badania podano dzieciom sacharozę lub słodzik (aspartam), a następnie monitorowano ich późniejsze zachowanie bez podania informacji, którą substancję otrzymały.

W innych skoncentrowano się na dzieciach z rozpoznaniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) lub innymi zaburzeniami, aby sprawdzić, czy słodycze w szczególności na nie wpływa.

Badania obejmowały osoby w wieku od dwóch do trzydziestu lat i były dobrze zaprojektowane, choć były prowadzone na dość małej liczbie uczestników. Wszystkie z szesnastu badań miały mniej niż pięćdziesięciu uczestników, a jedno miało tylko pięciu.
Ale wyniki meta-analizy były jasne: nie można wykazać, że cukier wpływa na zachowanie lub wydajność poznawczą.

Jak wyjaśnić zmiany zachowania dzieci na przyjęciach?

W trakcie imprezy dzieci mają ogromną ilość rozrywek i nieuchronnie stają się bardziej podekscytowane, a ich zachowanie się pogarsza. Widzimy, jak dzieci stają się bardziej niezdyscyplinowane, zauważamy, jak dużo słodyczy spożyły, a potem zakładamy, że musi istnieć między tym jakaś zależność.

Jedno z badań miało na celu sprawdzenie oczekiwań rodziców, którzy wierzyli, że cukier ma zły wpływ na ich synów.
Podano dzieciom napoje i przekazano połowie matek, że zawierają cukier a drugiej połowie, że słodzik.
Kiedy matki zostały następnie poproszone o obserwację i ocenę zachowania swoich dzieci, te, które uważały, że ich synowie spożywają cukier, powiedziały, że są bardziej nadaktywni niż matki, które wiedziały, że wypiły napój ze słodzikiem.

Ale do badania doszła jeszcze jedna zmienna. Podczas gdy matki obserwowały swoje dzieci, naukowcy obserwowali matki. Zauważyli, że te, które myślały, że ich synowie spożyli za dużo cukru, nie tylko bardziej ich krytykowały, ale także trzymały się bliżej nich i obserwowały ich bardziej.

Tak więc słodycze nie zmieniły zachowania chłopców, ale ich matek.

W tej chwili nie ma dobrych dowodów na to, że ilość cukru spożywanego na przyjęciach sprawia, że ​​dzieci stają się bardziej nadaktywne. Ilość badań, które zostały opublikowane na ten temat, do tej pory jest niewielka, ale niektórzy badacze wciąż szukają związku między wysokim spożyciem cukru w długim okresie i ADHD. Wskazują oni, że spożycie cukru w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wzrosło w ciągu ostatnich dwustu lat, a od niedawna dopiero zdiagnozowano ADHD. Jest to jednak nadal tylko korelacja, a autorzy badań podkreślają, że potrzeba dużo większej ilości badań, zanim uda się udowodnić związek przyczynowo-skutkowy. Pomimo wielkich wysiłków, dokładne przyczyny ADHD są wciąż nieznane.

Istnieje oczywiście wiele ważnych powodów, dla których dzieci nie powinny spożywać zbyt dużej ilości cukru, między innymi zepsute zęby i przyrost wagi. Wydaje się jednak, że ryzyko nadmiernego podekscytowania nie należy do nich.