Na etykietach produktów ekologicznych często widzimy logo „ekoliść”, czyli oznaczenie Unii Europejskiej dla produktów eko, organic i bio.

Unijne logo produktów ekologicznych to połączenie dwóch symboli: flagi europejskiej oraz liścia, który symbolizuje naturę i ideę zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo na żywności musi też znajdować się numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej (np. PL-EKO-999).

  • PL –  oznacza pochodzenie produktu (w tym wypadku krajem pochodzenia jest Polska)
  • EKO – informacja o tym, że mamy do czynienia z produktem rolnictwa ekologicznego
  • 999 – numer jednostki certyfikującej

Kupując taki produkt, wiesz, że jest bez substancji poprawiających smak, bez sztucznych nawozów i GMO oraz bez chemicznych środków ochrony roślin.

Masz też pewność, że co najmniej 95% masy składników pochodzenia rolniczego, stanowią składniki pochodzenia ekologicznego.

Do wartości tej nie bierze się pod uwagę wody i soli kuchennej, dlatego też produkty, które zawierają np. 2% składników pochodzenia ekologicznego, pod warunkiem, że nie będą zawierały żadnych innych składników rolniczych mogą być oferowane jako produkty rolnictwa ekologicznego. Na przykład napój jabłkowy z zawartością 2% ekologicznego soku jabłkowego.

Zanim produkt uzyska znak rolnictwa ekologicznego  (ekoliść), gospodarstwo, w którym jest produkowany podlega kontroli przez jednostki certyfikujące.

Kontrolowane są:

  • uprawy,
  • nawozy stosowane do produkcji
  • warunki hodowli i sposób żywienia zwierząt.

Gospodarstwa ekologiczne przynajmniej raz w roku przechodzą kontrolę jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne.

Wyróżniamy kontrole zapowiedziane oraz niezapowiedziane. Przetwórstwo ekologicznych surowców obwarowane jest ścisłym reżimem technologicznym.