Logo „Produkt Polski” można umieszczać na nieprzetworzonych artykułach rolno -spożywczych, jeżeli powstały one na terytorium Polski.

Dla mięsa trzeba wskazać, że zwierzęta urodziły się w Polsce, oraz chów i ubój nastąpiły w naszym kraju.

Na produktach przetworzonych, znak można użyć, jeśli wyprodukowano je z polskich składników i w Polsce. Dopuszczone jednak jest użycie importowanych surowców, jeśli nie będą one przekraczały 25% masy gotowego produktu, z zastrzeżeniem, że nie występują lub nie można ich wytworzyć w Polsce.

[fb_button]