Znak Produkt Polski- kiedy można je umieszczać na produktach?

CZAS CZYTANIA: 2 minuty

Znak “Produkt polski” to oznaczenie stosowane na opakowaniach produktów spożywczych lub rolnych, które spełniają szczegółowe wymagania określone w ustawie o możliwości stosowania oznakowania. Znak ten informuje konsumentów, że dany produkt został wyprodukowany lub przetworzony w Polsce, a jego składniki są pochodzenia krajowego lub zagranicznego, ale zostały przetworzone w Polsce. Oznaczenie jest szczególnie cenne dla konsumentów, którzy chcą świadomie wybierać produkty pochodzące z Polski i wspierać rodzimych producentów i rolników.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski”. Ale nie dla każdego umieszczenie takiej informacji w postaci napisu lub grafiki jest proste do wykonania. Ustawa narzuciła szczegółowe wymogi, które mogą odrzucić wielu producentów.

Logo Produkt Polski – Wymogi szczegółowe:

  • produkty muszą być wytworzone z surowców powstałych na terenie Polski,
  • w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników w ilości do 25% masy, (pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju). Przykładowo baton czekoladowy, gdzie czekolada musi zostać zaimportowana z zagranicy.
  • produkty nieprzetworzone można oznakować jako „Produkt polski” jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla odbyła się w Polsce. Co oznacza, ze taką informację mogą umieścić np. polscy sadownicy.
  • mięsa zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Polski, (przykładowo świnia musi się urodzić, zostać odchowana i ubita w Polsce),
  • produkty pochodzenia zwierzęcego, muszą być pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terenie Polski.

Na opakowaniu można umieścić informację albo znak graficzny zawierającego tę informację.

Firmy, które umieszczą tą informację bez spełnienia powyższych kryteriów będą podlegały karze. Wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” określają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W jakim celu umieszczać oznaczenie na produktach?

Umieszczenie znaku “Produkt polski” na produkcie ma na celu informowanie konsumentów o pochodzeniu produktu i jego składników. Dzięki temu klienci mają możliwość świadomego wyboru i zakupu produktów, które zostały wyprodukowane lub przetworzone w Polsce.

Dla wielu osób ważne jest, aby kupować produkty krajowe, aby wspierać polskich producentów i rolników. Oznaczenie jest dla nich pewnym wyróżnikiem, który ułatwia świadomy wybór zakupowy.

Dodatkowo, oznaczenie może pomóc w walce z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, takimi jak wprowadzanie na rynek produktów, które nie spełniają wymogów jakościowych lub pochodzenia. Dzięki oznaczeniu “Produkt polski” klienci mogą mieć pewność, że dany produkt jest rzeczywiście polskiego pochodzenia, co z kolei zwiększa zaufanie do producentów i rolników działających na naszym rynku.

Wprowadzenie znaku “Produkt polski” ma więc na celu ochronę konsumentów i polskiej produkcji, a także zachęcanie do wyboru produktów krajowych.