Kod na jajach- co oznacza?

CZAS CZYTANIA: 2 minuty

W dzisiejszych czasach wiele produktów spożywczych jest oznaczanych kodami lub numerami, które mają na celu ułatwienie identyfikacji i śledzenia pochodzenia produktu. Jednym z takich kodów, który może pojawić się na opakowaniu jaj, jest tzw. “kod na jajach”. Chociaż wiele osób widziało ten kod, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co oznacza i jakie informacje udostępnia.

Czy na jajkach występuje klasa?ugotowane jajka jaja przechowywanie

Rozporządzenie nr 2295/2003 szczegółowo określa zasady znakowania jaj wg klas:
 • klasa A – jaja świeże – nie mogą być myte ani czyszczone w inny sposób, – występują w sprzedaży detalicznej (do konsumpcji w gospodarstwie domowym),
 • klasa B – jaj drugiej jakości lub niesklasyfikowane przeznaczone dla zakładów przemysłu spożywczego oraz do przemysłu niespożywczego.
Kryteriami do podziału jaj na klasy jakości są m.in.: stan skorupy, stan komory powietrznej, zapach jajka.
Jaja klasy C zostały wyeliminowane z rynku.
W klasie A wyróżnia się 4 kategorie wagowe:
 • XL – bardzo duże, o masie powyżej 73g,
 • L – duże, o masie od 63g do 73g,
 • M – średnie, o masie od 53g do 63g,
 • S – małe, o masie poniżej 53g,

Kod na jajach

Na skorupie jaja obowiązkowo musi być podane (ostemplowane):
 • oznaczenie kodu systemu chowu kur

1- wolny wybieg,

2- ściółka, 

3- klatka,

0- chów ekologiczny

 • oznaczenie państwa członkowskiego (np. „PL” dla Polski, „DE” Niemcy, „CZ” Republika Czeska),
 • weterynaryjny numer identyfikacyjny składający się z 8 cyfr.

jaja znak kod

Można podać także dobrowolne informacje, np.; data minimalnej trwałości, klasa jakości, klasa wagowa.
 

Jakie oznakowanie znajduje się na opakowaniu jaj?

Obowiązkowe oznakowanie opakowań jednostkowych jaj konsumpcyjnych oferowanych w handlu detalicznym:

 • nazwa, adres i numer zakładu pakującego,
 • klasa jakości – wyrażona za pomocą słów „klasa A” lub litery „A” albo samodzielnie albo w powiązaniu ze słowem „świeże”,
 • klasa wagowa – może być podana za pomocą liter i/lub opisów oraz może być uzupełniona odpowiednimi przedziałami wagowymi,
 • liczba zapakowanych jaj,
 • data minimalnej trwałości – „najlepiej spożyć przed” oraz dzień i miesiąc – data ta nie powinna być późniejsza niż 28 dni po dacie zniesienia i powinna być uzupełniona zaleceniem odnośnie warunków przechowywania, tj. w warunkach chłodniczych,
 • metoda chowu dla jaj klasy A wyrażona słowami np.: „wolny wybieg”, „klatka”, „produkt rolnictwa ekologicznego”.

Wśród informacji dobrowolnych na opakowaniu można podać, np.:

 • cenę sprzedaży,
 • informacje dotyczące sposobu karmienia kur,
 • data zniesienia jaj,
 • słowa „świeże” lub „ekstra świeże” (dla jaj klasy A) – słowa te mogą być wydrukowane na banderoli lub etykiecie, która zostaje zniszczona lub usunięta nie później niż w 7 dni po zapakowaniu lub 9 dni po zniesieniu jaj.
W przypadku oferowania do sprzedaży jaj luzem powinny być uwidocznione następujące informacje:
 • numer rejestracyjny zakładu pakowania, w którym jaja były sortowane lub kraj pochodzenia w przypadku aj importowanych,
 • data minimalnej trwałości uzupełniona zalecanymi warunkami przechowywania