Jaja posiadają warstwy ochronne, pierwsza zewnętrzna zwana kutikulą, ma zdolność ochronną wobec drobnoustrojów.

Kutikula, otaczając pory skorupy stanowi istotny czynnik ochrony pod względem mikrobiologicznym. Dlatego też niewskazane są jakiekolwiek czynności powodujące uszkodzenie tej warstewki, np. czyszczenie lub mycie jaj (pory w skorupie tracą swą szczelność).

Naruszenie tej warstwy może doprowadzić do przedostania się drobnoustrojów do jaja. Co za tym idzie, pogorszenia się jego jakości (zepsucie się).

Jeżeli natomiast myjecie jaja dopiero przed samym spożyciem, to takiego zagrożenia już nie ma.