FAO jest to międzynarodowy system znakowania obszarów połowu ryb słonowodnych. Opracowany przez organizację Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Wszystkie morza i oceany zostały podzielone na obszary i każdemu nadano odpowiedni numer, np. FAO27 oznacza, że ryby, które posiadają takie oznakowanie pochodzą z obszaru połowu północno- wschodniego Atlantyku.

Dodatkowo Obszary FAO 27 i 37 są podzielone na mniejsze podobszary oznaczone cyfrą rzymską i literą alfabetu (np. IVa, IIId).

Oznaczenia FAO muszą być umieszczone na etykietach ryb (świeżych, wędzonych i mrożonych) lub jeżeli jest to sprzedaż w luzie to również na wywieszkach cenowych lub w katalogach w stoiskach rybnych. Wyjątek stanowią puszki i przetwory, dla których oznaczenie numerem FA0 nie jest wymagane.

Oczywiście nie musimy znać na pamięć wszystkich obszarów połowu, dlatego producenci i sprzedawcy muszą dodatkowo umieszczać słowną nazwę obszaru połowu lub opcjonalnie mapę obszarów połowu.

W przypadku ryb słodkowodnych powinna być umieszczona informacja o kraju hodowli lub kraju połowu.

Szczegółowa mapa dostępna pod linkiem

[fb_button]

Mapa FAO