Pestycydy co powinieneś o nich wiedzieć?

CZAS CZYTANIA: 2 minuty

Pestycydem jest dowolna substancja lub mieszanina substancji naturalnych, organicznych lub sztucznych stosowanych w celu zapobiegania, niszczenia lub zwalczania szkodników. Nie wszystkie pestycydy są takie same.

Różne typy pestycydów stosuje się na różne rodzaje szkodników. Na przykład środki owadobójcze na owady, herbicydy na chwasty i grzyby, które mogą powodować choroby roślin.

DLACZEGO STOSOWANE SĄ PESTYCYDY?

Są tysiące owadów, chwastów i chorób roślinnych, które mogą mieć niszczący wpływ na uprawy, a ostatecznie zagrażają naszej żywności. Pestycydy są jednym z wielu narzędzi, które rolnicy wykorzystują do ochrony swoich upraw.

CO TO JEST OKRES KARENCJI I DAWKA MAKSYMALNEJ TOLERANCJI?

Okresem karencji nazywamy czas, jaki musi upłynąć od ostatniego zabiegu agrotechnicznego do zbioru płodów rolnych lub uboju zwierząt, a w przypadku mleka do czasu przeznaczenia do spożycia.
Czas karencji jest różny dla tego samego pestycydu w różnych krajach. Zależy on od lokalnych warunków klimatycznych i glebowych.
Praktycznie zawsze mamy do czynienia z pewną pozostałością pestycydu więc należy określić dawkę maksymalnej tolerancji.

Dawka maksymalnej tolerancji jest to maksymalna dopuszczalna pozostałość pestycydów określona po czasie karencji dla poszczególnych surowców i produktów spożywczych wyrażona w mg/kg produktu. Tolerancja obliczona jest na podstawie dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) i średniego spożycia produktu przez człowieka.

CZY PRODUKTY SĄ BADANE POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA?

Monitoring pozostałości pestycydów w żywności prowadzony jest w krajach Unii Europejskiej od 1997 roku. Unia Europejska zaleca analizę wszystkich podstawowych grup chemicznych pestycydów, które mogą występować w żywności pochodzenia roślinnego. Stanowi to ponad 4505 związków pestycydów.
Od 2004 roku Komisja Europejska wydaje dla państw członkowskich zalecenia, w których wymienia liczbę i nazwy pestycydów oraz liczbę środków spożywczych, jakie każde państwo w krajach Unii Europejskiej, w zależności od liczby ludności, powinno analizować w ramach zintegrowanego systemu kontroli. Stanowi to mniej więcej 10-20% całego monitoringu pestycydów, jaki państwa członkowskie wykonują na własne potrzeby. Wyniki prowadzonego monitoringu wskazują, że pozostałości pestycydów znajdowane są nawet w 40% próbek żywności.

W 2014 roku przeprowadzono badania w Polsce i wykonano analizy 317 próbek owoców i warzyw na obecność pozostałości pestycydów. Pozostałości tych substancji wykryto w 89 próbkach (28,1%): w 65 próbkach (38,2%) owoców i w 24 próbkach (16,3%) warzyw. Przekroczenia stwierdzono w 2 próbkach (0,6%). Produktami, w których najczęściej stwierdzano pozostałości pestycydów były agrest (100% próbek agrestu) i jabłka (71,4%).

CZY OWOCE I WARZYWA, KTÓRE ZOSTAŁY PODDANE DZIAŁANIU PESTYCYDÓW, SĄ BEZPIECZNE DO SPOŻYCIA?

Tak. Większość pozostałości pestycydów, jeśli są obecne, zazwyczaj są bezpieczne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Niestety nie zmienia to faktu, że należy badać produkty, ponieważ zdarzają się przekroczenia dopuszczalnych tolerancji określonych w rozporządzeniu UE dla produktów obecnych na rynku.

CZY ROLNICY TRADYCYJNI I EKOLOGICZNI ZAWSZE STOSUJĄ PESTYCYDY?

Nie. Pestycydy są drogie, więc zarówno konwencjonalni, jak i ekologiczni rolnicy próbują zwalczać owady, chwasty, grzyby lub choroby, używając różnych metod i narzędzi o niższych kosztach.

CZY PESTYCYDY SĄ STOSOWANE W PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ?

Tak. „Produkt organiczny” niekoniecznie oznacza „wolny od pestycydów”. W rzeczywistości produkcja ekologiczna może i często obejmuje pestycydy.

JAK W DOMU USUNĄĆ POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW?

Płucz i szoruj: Niektóre pozostałości pestycydów (jeśli są obecne) znajdują się na powierzchni produktu. Dlatego wszystkie owoce i warzywa należy dokładnie przepłukać pod bieżącą czystą wodą przed spożyciem. W przypadku produktów twardych podczas płukania szoruj je przy pomocy szczotki lub gąbki. Szorowanie usuwa większość zanieczyszczeń i resztek woskowych. Nie używaj mydła i osusz papierowym ręcznikiem.
W przypadku liściastych warzyw usuń zewnętrzne liście.

 

źródła:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26024398

http://www.wsse.katowice.pl/index.php?c=article&id=95