HALAL, co oznacza to sformułowanie?

CZAS CZYTANIA: 2 minuty

Sformułowanie HALAL oznacza wszystko, co dozwolone z prawem islamskim. Określenie to stosowane jest również dla żywności i powinno spełniać następujące warunki:

Niedozwolone jest spożywanie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak:

 • Świnie i knury,
 • Psy, węże i małpy,
 • mięsożerne zwierzęta z pazurami i kłami, takimi jak lwy, tygrysy, niedźwiedzie i inne podobne zwierzęta,
 • Ptaki drapieżne z pazurami, takie jak orły, sępy i inne podobne ptaki,
 • Szkodniki, takie jak szczury, stonogi, skorpiony i inne podobne zwierzęta,
 • Zwierzęta uważane za odpychające, takie jak wszy, muchy, larwy i inne podobne,
 • Zwierzęta żyjące zarówno na lądzie, jak i w wodzie, takie jak żaby, krokodyle i inne podobne,
 • Muły i osły domowe,
 • Wszystkie trujące i niebezpieczne zwierzęta wodne,
 • Wszelkie inne zwierzęta niepoddane ubojowi zgodnie z prawem islamskim,
 • Krew,

Ubój powinien być prowadzony zgodnie z prawem islamskim i z następującymi wymogami:

 • Osoba dokonująca ubój powinna być muzułmaninem, który jest zdrowy psychicznie i zna muzułmańskie procedury uboju.
 • Zwierzę przeznaczone do uboju powinno być zgodne z prawem islamskim (patrz wyżej).
 • Zwierzę, które ma zostać poddane ubojowi, powinno być żywe lub być uważane za żywe w czasie uboju.
 • Zwrot „Bismillah” (W Imię Boga) należy przywołać bezpośrednio przed ubojem zwierzęcia.
 • Narzędzie do uboju powinno być ostre a cięcie powinno być płynne i nieprzerwane.
 • Podczas uboju powinno się przeciąć tchawicę, przełyk oraz główne tętnice i żyły okolicy szyi.
 • Zwierze podczas uboju musi być zwrócone głową w kierunku południowo-wschodnim.
 • Potwierdzeniem uboju lub produkcji w Systemie HALAL jest ważny certyfikat, wydany przez Muzułmańskie Związki Wyznaniowe działające na terenie Polski.

Niedozwolona jest żywność pochodzenia roślinnego, która ma działanie odurzające i niebezpieczne, z wyjątkiem sytuacji, w których toksyna lub zagrożenie może zostać wyeliminowane podczas przetwarzania.

Zakazane jest picie napojów alkoholowych oraz wszystkich form odurzających i niebezpiecznych napojów.

Wszystkie produkty halal powinny posiadać informację na etykiecie z wyrazem HALAL lub równoważny terminem.

Przeciwieństwem halal jest zwrot haram, czyli wszystko, co zakazane.